Natuurgeneeskundig praktijk​

Tel: 0641837321
Email: info@optimaalgezond.nu

Privacyverklaring

Privacyverklaring


Identiteit.

Onze bedrijfs- en correspondentiegegevens zijn terug te vinden op de voorpagina.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekers van onze webshop hebben het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij ons (zie de adresgegevens onder de button ‘contact’). Daarnaast kan dit ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Soorten en doeleinden van de gebruikte gegevens.
De door de klant opgegeven persoonsgegevens(NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers) gebruiken wij voor het het verwerken van een bestelling, het registreren van klanten en ten behoeve van het zenden van ‘eigen’ mailing.

Bewaartermijn

Wij bewaren klantgegevens ten behoeve van het kunnen verzorgen van bestellingen. Daarnaast bewaren we de gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke regelgeving zoals die welke bijvoorbeeld gelden voor de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens zolang als dat nodig is in het kader van garantieperioden van gekochte producten.

Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Nieuwsbrieven

Het verzenden van nieuwsbrieven wordt alleen gedaan op basis van aanmelding door klanten.

Inzage en correctie

Onze klanten hebben recht om hun gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen, of opgestuurd te krijgen. Een verzoek hiertoe kan gedaan worden via de kanalen zoals weergegeven onder de button ‘ contact’. Verwijdering mag alleen als de gegevens niet meer relevant zijn in het kader van wettelijke bewaartermijnen.

Vertrekking van gegevens aan derden

We hebben een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en we nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Daarnaast verstekken wij in het kader van het voeren van de verplichte boekhouding ordergegevens aan een administratiekantoor.
Wij verstrekken NAW-gegevens aan het geautomatiseerde ‘pakketten- en vrachtsysteem’ van Post.nl ten behoeve van de verzending van de bestellingen door middel van het aanmaken van een adressticker.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden anders dan in het kader van wettelijke verplichtingen.

Ontvang gratis het e-book Manifesteer jouw verlangens

leef het leven van jouw dromen

Je gegevens zijn veilig bij ons. We sturen je eens in de zoveel tijd een informatieve nieuwsbrief

manifesteer jouw verlangens cover Optimaal Gezond